Vad handlar bloggen om?

What if

Kategori: Allmän dynga

Permafrost som tinar kan jag inte undgå att tänka på när det är så ovanligt varmt.
Men, det är förmodligen bara början på en stor kick som kanske(förmodligen) sker inom 20år?... vad vet jag.

Varför är det illa om permafrost smälter?
Ja... först och främst är det mängden co2, sekundärt men ändå primärt ch4.

Liksom koldioxid är metan en växthusgas som fångar värme i atmosfären.
Men metan kan fånga infraröd värme betydligt mer effektivt än CO2.
Metangasens potential att fånga infraröd värme är 25-30 x större än CO2, metanlivslängd i atmosfären är dock mycket kortare än CO2.
I själva verket är metangasens atmosfäriska livslängd ca 12 år, jämfört med koldioxidens atmosfäriska livslängd på upp till 200 år.
Lyckligtvis har forskare upptäckt att metan äter bakterier (methanotrophs) i permafrostjord som kemiskt "äter" metan för kol och energi.

Olyckligtvist andas dessa co2 istället för metan.



Efter peaken av metanutsläpp och coldioxid som lär ske, kommer algblommningen skena bortom historiska gränser globalt, bakterier frodas och vatten blir ännu mer brist på.
Vattnet tar ju vägen någonstans, antagligen i form av hårdare väder och högre luftfuktighet?

Bakterier lagras i permafrosten som sagt, vissa 3 miljoner år gamla.
Våra immunförsvar/genetik lär inte ha något skydd mot det.
Dessa kallas anaeroba bakterier, d.v.s. sådana som inte behöver syre.

Nästa problem som hör ihop med det strax ovan:
Är bakteriernas antibiotikaresistens.

Från slv.se.
"1. Sammanfattning Antibiotikaresistens uppmärksammas allt mer och WHO bedömer numera antibiotikaresistens som ett av de största globala folkhälsoproblemen. En viktig orsak till uppkomst och spridning av resistens är över- och felanvändning av antibiotika inom humanmedicin, veterinärmedicin, jordbruk och vattenbruk. Antibiotikaresistens inom ett område kan medföra problem även inom ett annat område eftersom det ofta är samma klasser av antibiotika som används inom de olika områdena. Uppgifter finns om att hälften av världens antibiotika förbrukas av den veterinära sektorn och att antibiotikaresistenta mikroorganismer är vanligt förekommande hos djur. Animaliska livsmedel innehåller ofta bakterier från livsmedelproducerande djur och livsmedel kan således utgöra en spridningsväg resistenta bakterier från djur till människor. Syftet med riskprofilen är att få ett bättre beslutsunderlag för hantering av riskerna med antibiotikaresistensgener förekommande i livsmedelsburna mikroorganismer. Riskprofilen omfattar tredje/fjärde generationens cefalosporiner, kinoloner och makrolider. Enligt WHO är dessa de högst prioriterade antibiotikaklasserna och de benämns som ”extremt viktiga”. Även meticillinresistens (MRSA) och glykopeptidresistens har inkluderats i riskprofilen. En typ av resistens mot nyare generationers cefalosporiner benämns ESBL och kan i vissa former vara lätt överförbar mellan bakterier. Förekomsten av ESBL har ökat dramatiskt de senaste åren och i dag har sjukvården stora problem. "


Vem kan skuldbeläggas? Hela mänskligheten?
Vad triggade det som drev fram, enligt våra teorier iallafall, denna uppvärmning?

Pengar ?

Ok att världen aldrig hade varit lika bra som den är idag utan fosilla bränslen, el, kärnkraft, kemikalier, mediciner ... och antibiotika. Men när det kommer till skottet i foten, eller huvudet kanske man bör säga, är det bara pengar och beroenden.

Får mig att tänka på det monetära systemet, om det verkligen är så bra som vi tycker, varför hör man nästan aldrig någon kritisera systemet? Är det för att man ska förtjäna det man får, eller för att saker inte kan delas lika och måste tävlas om?
Det skulle behövas en raket i baken gällande urbaniseringen, och perspektivet på framtiden ... istället för att gå runt med skygglappar och hoppas på det bästa. Men vad vet jag... det är väl för höga krav.



Det finns mycket skit att fastna på, verkligen.... får vara nog för nu, även om det finns mycket mer som kommer samverka med detta men som inte hör till klimat.


Ingen kan göra något själv, men alla kan göra något. Javisst, men lova mig att inte fastna på att andra gör iq-befriade val och att du därför kan göra likadant - nu när du vet bättre.










Yourock Skithög Innocent Rocka Whistle Wow Thumbup Thumbdown xD Oo :) :( :P ;) S) Sad :| Rolleyes Shame Mad




Om mig... 31 solvarv begagnad, relativt rostfri, går inte på alla cylindrar men tar sig fram ändå. Spelar: Piano/synth Panflöjt Munspel Gitarr Elfiol funderar jag på att köpam spelade akustisk som liten. Gör musik med: Ableton live 9 Presonus vsl 22 Lyssnar på: allt, men mest Trance/melodisk DnB New age Reggae Klassiskt / symfonier Älskar: Inget och ingen nu. Hatar: Folk som inte är unika och anstränger sig för att passa in - för mycket.

}
Till startsidan